• ABC-Diensten
    Advies, Begeleiding en Coördinatie

Secretariaat

Notuleren, opstellen van de agenda of het verzenden van stukken?
Opstellen van beleidsplannen?
Maken van jaarverslagen?
Probleemanalyse ?
Plan van aanpak ?

Begeleiden of coachen van een bestuur(slid) ?
Ik u help u daarbij. Ervaren secretaris: snel, accuraat, als het even stokt.